SE&O: Store fejl er, hvad klima- og energiminister Martin Lidegaard gang på gang fortæller befolkningen!

Fejl i beregningerne bag regeringens klimaplan vender op og ned på den samfundsøkonomiske gevinst ved at lægge låg på gylletanke. Concito opfordrer til, at regeringen dropper forslaget og går andre veje. Låg på gyllebeholdere er en fantastisk samfundsøkonomisk investering. Det fremgår af den klimaplan, som regeringen fremlagde i august, men en fejl i beregningerne vender dog op og ned på dette billede.

Frem for at give et plus på samfundets bankbog på 15.408 kroner pr. reduceret ton CO2, vil et krav om låg på gylletanke koste samfundet 2.321 kroner. Det fremgår af en ny rapport fra de forskere, der har lavet beregningerne, som klimaplanen og det medfølgende virkemiddelkatalog bygger på.

De nye tal betyder, at låg på gylletanke ikke er en af de såkaldte "lavthængende frugter" blandt tiltagene i landbruget. Faktisk er det et forholdsvis dyrt virkemiddel, siger Alex Dubgaard, lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Låg på gylletanke var ellers et af regeringens store miljø-slagnumre, som i høje toner blev solgt til befolkningen som attraktive "lavthængende frugter" - lige til at plukke uden at skulle stå på tæerne eller kravle op - af regeringen. Men nu viser det sig, at frugterne befinder sig oppe i den blå luft!

Udviklingen i gylle-sagen er fremkommet efter kritik fra Videncenter for Landbrug, der hører under organisationen Landbrug & Fødevarer.

Tidligere har nye beregninger også rykket ved de virkemidler, der omhandler at reducere udledningen af kvælstof på markerne. Også her viste nye tal, at virkemidlerne var dyrere end først beregnet.

Det er naturligvis meget kritisabelt, at regeringen, i sin iver for at fremstå med løsninger, ikke har gennemregnet forslagene fuldstændig, så man kan have tillid til tallene.

Regeringen har som bekendt lagt et såkaldt Virkemiddelkatalog frem for sin klimaplan. Den indeholder i alt 78 ideer til, hvordan Danmark kan nå regeringens mål om 40 procents CO2-udslip i 2020.

Landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, har siden klimaplanens lancering peget på, at mange af virkemidlerne i landbrugssektoren efter deres mening er¤ overvurderet.

Allerede på dagen for klimaplanens fremlæggelse pegede organisationen på, at både forslagene om kvælstofreduktion og gyllelåg overvurderede den samfundsøkonomiske gevinst og undervurderede udgifterne for landbruget.

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) er regeringens tovholder på klimaplanen, der involverer en lang række ministerier. Han understreger, at ingen tiltag fra klimaplanen bliver gennemført uden først at blive gennemregnet endnu engang (SE&O).

Et altid godt princip!

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?