Men når det gælder andre samfundsgrupper end landbruget, så finder regeringen som en mis milliarder af kroner på et møde af kun et par timers varighed

Mmm..

Danske landmænd tvinges til at stoppe dyrkning af landbrugsjord langs 25.000 kilometer vandløb, og det viser sig nu, at en del landmænd selv må bære de økonomiske tab, som udlægningen af de såkaldte randzoner medfører.

Randzonerne gør det forbudt for landmænd at dyrke afgrøder 10 meter fra åer, søer og vandløb, så naturen bliver skånet for sprøjtegifte og kvælstofbelastning.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S), som gang på gang bliver tilsidesat af regeringstoppen, har ellers flere gange forsikret, at landmændene ville modtage kompensation for at indstille dyrkningen af de 50.000 hektar, som randzonerne skal omfatte.

Men for nylig faldt den planlagte støtteordning på gulvet, fordi vandplanerne blev udsat, og regeringen måtte i al hast oprette en ny støtteordning.

Man kunne sagtens¤få den mistanke, at fx vores EU ivrige statsminister, længe og måske endog længere end før landmændene fik lovet støtte, vidste eller til dels vidste, hvad der ventede eller kunne vente forude for de omtalte landmænd?

Det kunne være interessant at spørge statsministeren herom.

På grund af EU-regler indeholder denne ordning et støtteloft på samlet 7500 euro over tre år, og dette loft omfatter både randzonestøtten og en lang række andre mindre statsstøtteordninger.

- Det er korrekt, at jeg har lovet landmændene kompensation, og det er korrekt, at det nu viser sig, at et ukendt antal landmænd ikke kan få den fulde kompensation, og det er stærkt utilfredsstillende, udtaler Mette Gjerskov?

ØF! Og hun fortsætter: Vi har ledt i alle skuffer for at finde et redskab, der sikrede støtte til alle. Det har ikke været muligt, og desværre er realiteten, at vi næppe kan hjælpe de landmænd, der rammer støtteloftet.

... Er man en ordentlig & troværdig minister, så holder man, hvad man lover, og kommer ikke bagefter med sine skuffeforklaringer.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?