I en nogenlunde samtidig rapport orienterede Danida om, hvad man kunne bruge avanceret teknologi til, når man forædler planter, og hvilke risici man kan løbe ind i, når man fremavler planter ved at manipulere med deres gener.

Det var ligeledes et stort fremskridt, at daværende fødevareminister Mariann Fischer Boel åbent lagde alle typer af rapporter frem, således at beslutninger kunne træffes på den mest saglige og gennemarbejdede måde. Åbenheden dengang godtgjorde, at der var god basis for at afdramatisere brugen af genmodifikation.

Sultproblemet er bare et af flere områder, hvor bioteknologien kan være til nytte. Fx kan miljø og biomedicin også nævnes. Planter af denne type med forøget næringsværdi har nok i for høj grad været udelukket på grund af myter.¤¤¤ 

Nu hvor kornpriserne er høje, så kræver de europæiske kødproducenter hurtigere sagsbehandling for tilladelse til at importere gmo-afgrøder til foderbrug. Ingen organisation eller politiker nævner med et eneste ord noget om, disse afgrøders betydning for andre formål.

Formanden for Danske Slagterier Bent Claudi Lassen udtaler, at de høje kornpriser gør rigtig ondt for svineavlere, men de kan vel trøste sig med, at den danske EU landbrugskommissær Mariann Fischer Boel sporenstregs tager deres sag op.¤

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?