(22.10.2007) Vi vælter os i tomme kalorier. Ifølge Landbrugsraadets ugemagasin FoodCulture, viser nye tal fra Fødevareinstituttet, at der indtages stadig flere tomme kalorier i Danmark. De tomme kalorier kommer fra produkter, der er negative for kostens næringsindhold og giver dermed tom energi i form af sukker, alkohol, salt eller fedt. Indtagelsen af tomme kalorier er tre gange så mange som det anbefalede maksimum hos de 11 til 15-årige, og hos de 4 til 6-årige er det helt op til fem gange så mange.

Mens stigningen blandt unge primært skyldes indtagelsen fra sukkerholdige produkter, er det for voksne primært alkohol, der har ansvaret for de tomme kalorier. Konsulent Karin Fisker fra Landbrugsraadet fastslår, at denne store udfordring kun kan imødekommes via øget bevidsthed om sunde fødevarer og god ernæring. Landbrugsraadet.

-----------------------------

(21.10.2007) Små biler giver langt værre skader end amerikanske flydere. Politikere som vil bevare vælgernes gunst vil gerne¤fremsætte¤sympatiske forslag. Men mange af deres¤forslag bliver for¤unuancerede. Isoleret set er fx ideen¤om små¤miljøvenlige biler sympatisk, men vurderet i en samfundsmæssig og personlig betragtning¤viser den sig sandsynligvis at føre til et modstridende facit.

Miljøvenlige biler er for tiden igen kommet ind i debatten, og det lyder umiddelbart forjættende med små biler, som kan køre 30-40 km på en liter benzin, og, hævdes det, derved spare samfundet for bunker af energikroner. Unuanceret bedømt interessant, men det bør tilføjes, at ulykker i små biler afstedkommer langt flere alvorlige skader og dræbte end tilsvarende ulykker i amerikanske flydere eller andre store biler.

Tommelfingerreglen er, at ulykker hvor små biler er impliceret giver dobbelt så alvorlige personskader og ligeledes dobbelt så mange dræbte. Så kan man, som det er blevet gjort, hævde, at vi naturligvis også skal gøre de små biler mere sikre, men det er en illusion, som rent praktisk¤ikke vil kunne¤lade sig gøre. Skulle de små biler bygges i panser og plader, ville det kræve ligeså store motorer som i de store¤bortdømte biler. MEALS.

---------------------------------

(19.10.2007) Ozonlaget dannes og nedbrydes naturligt ved solens stråler. Jordens atmosfære består af forskellige luftarter, hvor ozon er en af dem. Atmosfæren består af tre lag: troposfæren, stratosfæren og mesosfæren. Troposfæren befinder sig fra 0-15 km over jordens overflade, stratosfæren mellem 15-50 km og mesosfæren over 50 km.

Det er i stratosfæren, at der findes de største mængder ozon. Ozonlaget er vigtigt for livet på jorden, fordi det absorberer den farlige kortbølgede ultraviolette stråling fra solen. Ultraviolet stråling er farlig, fordi den skader planter og dyr bl.a. ved hyppigere forekomst af kræft.

Ozonlagets tykkelse har en naturlig vækst i løbet af året, men målinger har vist, at ozonlagets tykkelse generelt er blevet tyndere i perioden 1960-1995.

- Det tyndeste ozonlag som er målt, var i Norge i 1943? Nedbrydningen sker mest i de arktiske områder, som Sydpolen og Nordpolen. Ozon både dannes og nedbrydes naturligt ved solens stråling. MEALS.

---------------------------

(18.10.2007) Det ulovlige piratfiskeri omkring Fyn fortsætter. Senest forleden nat skete det igen ved de sydfynske øer, hvor 18 ulovlige redskaber blev fundet af Fiskeridirektoratets kontrollører. Natten mellem mandag og tirsdag, var kontrollører fra Fiskeriinspektorat Øst på kontrolsejlads i de sydfynske farvande. Ved sejlads omkring Faaborg, Lyø og Avernakø blev der observeret flere rækker med ulovlige redskaber.

Ved Lyø fandt fiskerikontrollørerne fem enkelte kasteruser, som oftest bruges til fiskeri efter ål. De manglede afmærkning og mærkning med ejerens navn og adresse. Ved Avernakø blev der fundet i alt fire blinde garn (dvs. uden afmærkning eller mærkning), som fiskede inde i den fredningszone, som er gældende 100 meter ud fra kysten. Langs kysterne ved Faaborg var der i alt ni ulovlige garn, hvoraf seks fiskede inde i fredningszonen. I Kerteminde er der netop blevet fundet to fritidsfiskere med for mange og for lange garn. I alt 13 garn var blevet brugt.

"Med en fortsat målrettet kontrol og anvendelse af de skærpede sanktioner i loven skulle vi meget gerne se et fald i ulovligt fiskende redskaber. De skærpede sanktionsmuligheder er relativt nye, og vi vil følge udviklingen nøje", oplyser vicefiskeriinspektør Claus Wille.

Fra 1. juni 2007 blev der i forbindelse med ændring af fiskeriloven indført nye, vejledende sanktioner, hvorefter minimumsbøde ved ulovligt fritidsfiskeri og lystfiskeri er kr. 2.500 pr. overtrædelse. Endvidere er det nu muligt at udelukke personer fra at drive lyst- og fritidsfiskeri i op til 1 år ved grove eller gentagne overtrædelser.

"Det betyder, at der i alle de overtrædelsessager, som vi netop har konstateret, vurderes at være grundlag for at indstille bøder på ikke under kr. 5.000 - kombineret med indstilling om, at de pågældende personer tillige frakendes retten til at udøve lyst- og fritidsfiskeri i op til et år, idet alle overtrædelserne må betegnes som grove," udtaler Claus Wille.

Alle redskaberne er taget i bevaring af kontrollen, og Fyns politi er orienteret om sagerne. Fiskeridirektoratet.

-------------------------------

(17.10.2007) Kødløs Ugedag genopstår. Prisen på kød - især svinekød - er på vej op. Forbrugerne vil for alvor kunne mærke det fra marts/april til næste år, hvor prisstigninger på op til 40 pct. vil forekomme, vurderer Danish Crown.

Mange danskere huske sikkert fra II verdenskrigs dage, at Danmark hver tirsdag havde¤kødløs dag. Årsagen var, at tyskerne importerede så store mængder af vores kødproduktion, at der ikke kunne blive til os selv i alle ugens 7 dage.

Sådan er det ikke i dag. Her er det, de voldsomme prisstigninger herhjemme, der allerede er indført og på vej på landbrugsvarer. Det kan mange forbrugeres budgetter ikke holde til, og derfor kan en meget mulig konsekvens blive, at mange af økonomiske grunde ser sig nødsaget til at genindføre kødløs Ugedag.

Restauranter, kantiner, plejehjem m.fl. vil i høj grad også komme til at mærke de omsiggribende prisstigninger. MEALS.

-----------------------------------


(17.10.2007) Det vil komme til at koste Danmark dyrt på CO2-kontoen, at en del restauranter efter rygeforbudets indførelse sætter varmelamper op. Mens dette spørgsmål ikke har været debatteret herhjemme, raser debatten i Storbritannien.

Skotland var først med et rygeforbud, og erfaringerne herfra har skræmt englænderne, som fik rygeforbud på restauranter den 1. juli i år. Hvis det går som i Skotland, vil hele England få et øget CO2-udslip på 160.000 tons om året - svarende til en tiendedel af den mængde, briterne har forpligtet sig til at skære ned i henhold til Kyoto-aftalen.

Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, siger til TV-Avisen, at tallene fra Miljøministeriet er meget overraskende, og at han vil tage sagen op med miljøminister Connie Hedegaard (K).

Overrasket? Udover de nævnte lande har spørgsmålet også været debatteret¤i andre¤lande! MEALS.

----------------------------------

(17.10.2007) Alle bygninger skal senest 1. juli 2008 have en HPFI- eller HFI-afbryder. Den kan forhindre, at du får stød, hvis der opstår en fejl i din elinstallation eller i et tilsluttet apparat. HPFI/HFI-afbryderen sidder normalt sammen med dine sikringer. Se efter en lille boks med en afbryder og ordet HPFI eller HFI.

Har du ikke en, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør og få en installeret. Det er dit ansvar, at din installation er lovlig. Har du ikke en afbryder, spiller du hasard med din og andres sikkerhed.¤

Men det er ikke nok bare at have en HPFI- eller HFI-afbryder. 30 procent af alle installationer er i dårlig form, og du skal motionere den, så den er i god form. Motionen består i et tryk på prøveknappen, som er mærket med et T. Når det er så vigtigt at trykke på prøveknappen, er det fordi, det enkle tryk smører afbryderen.

Har du ikke en HPFI- eller HFI-afbryder, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør, som kan installere en for dig. Regn med en pris på 2.000-3.000 kroner.

Er du i tvivl, om din afbryder virker, bør du få den efterset af en autoriseret elinstallatør. Yderligere oplysninger: Sikringsstyrelsen, tlf. 33 73 20 00 eller www.sik.dk. SIKRINGSSTYRELSEN.

--------------------------------------

(16.10.2007) Fødevarepriserne vil tordne i vejret. Der er varslet prisstigninger, som må få mange forbrugere til at frygte for deres husholdningspenges formåen. Nogle af Europas største fødevareproducenter vil hæve priserne med tocifrede procenter. Endda oveni prisforhøjelser som i de seneste måneder har fundet sted. Også andre brancher end fødevarer vil utvivlsomt komme med prisforhøjelser.

Europas næststørste fødevarekoncern Danone vil i november hæve sine priser med gns 10,48 pct. og i december følger Lactalis efter med stigninger på mellem 15 og 17 pct. Dagligvarer som mælk, smør og pasta er i forvejen steget med 20 til 25 pct. i gns.

I de seneste par år har der for de fleste boligejere været stigende bo-udgifter, faldende huspriser og øgede husholdningspriser. Det betyder, at mange familiers økonomi angribes fra flere vitale sider, med den kendte konsekvens at flere og flere vil opleve at stå ansigt til ansigt med manglende betalingsevne. MEALS.

-------------------------------

(15.10.2007) Rygeforbudet vil ruinere mange værthusholdere. De nye rygeregler står allerede til at lukke værtshuse på stribe. Nogle værtshuse har tabt op mod 30 procent af deres omsætning, viser en igangværende undersøgelse foretaget af DRC. Undersøgelsen baserer sig på brancheforeningens 1.400 medlemmer. Sådanne værtshuse vil tabe stor salgsværdi og måske ligefrem¤være næsten usælgelige. Til gengæld melder flere små bodegaer, hvor der fortsat må ryges, om positiv fremgang og nye kunder.

HORESTA har endnu ikke foretaget en undersøgelse af rygelovens effekt blandt deres medlemmer. Det er endnu for tidligt, da begyndelsen med et rygeforbud giver for mange udsving, mener direktør Lone Njor Hulth, der ud fra den løbende kontakt med foreningens medlemmer vurderer, at spiserestauranterne ikke har oplevet markante ændringer i omsætningen. MEALS.

-----------------------------------

(14.10.2007) Dramatisk fald i lange transporter. Antallet af lange dyretransporter er halveret i de første syv måneder af 2007. Den voldsomme fokus på transporterne og dyrevelfærden undervejs har fået flere af de førende eksportører til at indstille trafikken. Landbrugets eget transportselskab, SPF har tidligere eksporteret smågrise til bl.a. Ukraine, hvor grisene blev opfedet og slagtet. Men den trafik er nu helt indstillet. "Vi har truffet en principiel beslutning om, at vi ikke eksporterer smågrise til lande uden for EU. Vores eksport af smågrise foregår i dag udelukkende til andre EU-lande, og stort set alle transporter gennemføres på under 24 timer," fortæller Peter Skov Madsen, direktør i SPF-selskabet. I Landsforeningen af Danske Svineproducenter er formanden, Torben Poulsen, særdeles tilfreds med den faldende eksport, da han mener, at risikoen ved at køre så langt er for stor. Jyllands-Posten.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?