4B Analyse & Marketing A/S

Ledelsesresume: I perioden juni til august måned 2007 gennemførte vi 1011 telefoninterviews med tilfældigt udvalgte kantinebrugere over hele landet. Respondenterne repræsenterer 918 forskellige virksomheder. Rapporten er en opfølgning på succesen fra år 2005.

Overordnet set er de danske kantinebrugere ganske godt tilfredse med deres kantine. Således svarer 87 % af respondenterne 'meget tilfreds' eller 'tilfreds' på spørgsmålet om deres generelle tilfredshed med deres kantine. Det er en lille stigning i forhold til 2005.

I dette års udgave af Kantinebrugerrapporten har vi valgt at fokusere på kantinebrugernes holdning til fødevaresikkerhed og hygiejnen i kantinen, med temaet "Fødevaresikkerhed og brugernes interesse for samme".

Der er ikke den store interesse for at vide meget om hygiejnen i kantinekøkkenerne, kun 26 % svarer 'meget interesseret' eller 'interesseret' på spørgsmålet om dette.

Til gengæld er tilliden til kantinelederne i top. Næsten 90 % af kantinebrugerne har meget stor eller stor tillid til, at kantinekøkkenet lever op til myndighedernes krav, og at der ikke anvendes produkter, der er for gamle. Så kantine­brugerne ser ud til at være ganske upåvirkede af den megen omtale af dårlig hygiejne på restauranter og de verserende kødskandaler, i hvert fald set i forhold til deres kantine.

På nogle produktområder har kantinerne tilpasset deres udbud bedre til efterspørgslen end i 2005. Dog er efterspørgslen på mad med lavt kalorie- og fedtindhold, udenlandsk inspireret mad, frugt og grøntsager samt økologiske produkter stadig større end kantinernes udbud.

Der er også en vis betalingsvillighed for, at kantinen udbyder mere af disse produkter, halvdelen af kantinebrugerne er villige til at betale op mod 100 kr. mere pr. måned for at dette udbud øges.

Kantinebrugerne lægger fortsat vægt på, at der er variation i menuen. 88 % siger at betydningen er 'meget stor' eller 'stor'. Ligeledes er 88 % af kantinebrugerne tilfredse med den variation der er i menuen.

33 % af kantinebrugerne indtager deres hovedmåltid i kantinen, hvilket er en stigning på 10 procentpoint i forhold til 2005. I samme periode er ønsket om at kunne købe mad med hjem steget med 8 procentpoint, og der er dermed sket en udvikling, der stiller stadig større krav til kantinerne.

Generelt set er de danske kantinebrugere godt tilfredse og har fuld tillid til kantinelederen, men der er stadig plads til forbedringer på enkelte områder. Områder som ikke alene hviler på virksomhederne og kantinelederne, men også leverandørerne.¤Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?