I slutningen af februar åbner Bella Center portene for messen TEMA 2007. Der hersker stor spænding om denne messe bliver et vendepunkt for flere års tilbagegang i såvel Bella Center som Messecenter Herning.¤

Analyse

MEALS har i en årrække lavet analyse om de skiftevis årlige fødevaremesser i Bella Center og Messecenter Herning.

Vi har spurgt 100 øst og 100 vest for Storebælt:

Agter De at besøge TEMA 2007 i Bella Center

Øst JA 36

Måske 12

 

Vest JA 18

Måske 8

Tallene er de laveste hidtil, men lægger man JA for øst & vest sammen, så er de¤ 54%, og det bekræfter, at MEALS læsere stadig er påpasselige med ikke at misse selv den mindste nyhed, som med fordel kan anvendes hjemme i deres kantine, restaurant, institution eller fødevarebutik. Denne holdning bekræftes også til fulde af de mange besøg, der passerer MEALS hjemmeside.

- Efter messen følger vi op på, hvor mange JA´er, der blev overholdt og¤ tillige får klarhed over om nogle og i givet fald hvor mange "måske" og "nej" , som alligevel lod sig friste til at besøge TEMA 2007.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?