R. Færch Plast A/S

Ca. en tredjedel af virksomhedens energiforbrug kommer allerede nu fra vind- og vandkraft. 
Som svar på truslen om klimaforandringer styrker Færch Plast sin indsats på miljøområdet og er med til at skærpe Danmarks grønne profil.

Ekstrem varme, ekstreme storme og ekstreme oversvømmelser. Klimaforandringer gør sig gældende over hele kloden, og miljøet er under pres hver eneste dag, når virksomhederne producerer. Miljøpolitik er et fast punkt på dagsordnen hos de fleste private virksomheder, og Færch Plast er med sin grønne profil blandt de virksomheder, der går forrest i kampen for at mindske miljøpåvirkningen.

Det officielle Færch Plast symbol for miljø
Det officielle
Færch Plast
symbol for
miljø

"Vi var først til at spare på energien for 10 år siden og er derfor pionerer. Lige nu falder den markante europæiske debat om miljøet og affaldet sammen med den globale diskussion om klimaforandringer. Vores intention er at være foregangsvirksomhed, når det drejer sig om miljøet," forklarer Jens Bornstein, adm. direktør hos Færch Plast, der leverer plastemballage til fødevareindustrien.

Med henblik på at skåne miljøet har Færch Plast formuleret følgende målsætninger for de kommende fem år:

  • Kun at købe energi fra bæredygtige elektricitetskilder såsom vand, vind eller affaldsforbrænding.
  • Reducere materialeforbruget med yderligere 30% ved at gøre produkterne lettere.
  • Forpligte alle leverandører til at reducere deres energiforbrug med 20%.
  • Producere med branchens laveste udledning af CO2.
  • Levere et bæredygtigt og brændbart materiale til brug i mikroovn.¤
  • Bruge genvindingsmaterialer hvor det er teknisk, økonomisk og sikkerhedsmæssigt muligt.
  • Fremme indsamling og genbrug af al plastemballage i de lande, hvor virksomheden er repræsenteret.

Færch Plast har siden 1996 reduceret energiforbruget med 33% svarende til det årlige elektricitetsforbrug i 4.720 husstande. Målet er inden for de næste fem år at blive Europas mest progressive firma, når det gælder miljøet. "Vi mener det seriøst, når vi siger, at vi om fem år er uafhængige af fossile brændstoffer," siger adm. direktør Jens Bornstein.

 

Færch Plast omsatte i 2006 for 822 mio. kr. med et overskud før skat på godt 92 mio. kr.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?