Månedens spørgsmål i november 2005 var:

Et folketingsflertal vil nu tillade genmodificerede afgrøder (GMO). Er du enig?

Svarene fordelte sig således:

Ja 22,9%
Nej 70,9%
Ved ikke 6,2%

 

Når man kigger listen med månedens spørgsmål igennem for de sidste tre år, bemærker man hurtigt, at folketingsflertallet på mange områder savner folkelig opbakning for deres forslag og beslutninger.

- Det tales tit om, at når politikere kommer indenfor Christiansborgs tykke mure, så mister de forbindelsen med befolkningen. Det er der åbenbart meget, der tyder på. Måske skulle de overveje at flytte debatterne udenfor.

November måneds spørgsmål om at tillade genmodificerede afgrøder (GMO) er endnu et markant eksempel på manglende folkelig opbakning.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?