EU Kommissionen har vedtaget Forordning (EF) nr. 2065/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 om forbrugeroplysning om fiskerivarer og akvakulturprodukter.

Ifølge forordningen skal fersk og frossen fisk mærkes med artens handelsbetegnelse, tilladte betegnelser er anført i et bilag til forordningen, med produktionsmetode og fangstområde fx ”Rødtunge fanget i Stillehavet”.

Danske farvande, bortset fra Østersøen, er omfattet af området ”Det nordøstlige Atlanterhav”.

Forordningen træder i kraft den 1. januar 2001, men emballager der er trykt inden denne dato kan anvendes indtil lagrene er brugt op.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?