Revisionsretten har offentliggjort årsberetningen for 2000. Den har givet anledning til spørgsmål om de danske eksportgebyrer i forbindelse med eksport af landbrugsvarer, som blev indført 1. januar 2001.

De danske gebyrer - 200 kr. pr. ansøgning - er indført med den begrundelse, at fødevareministeriet druknede i ansøgninger. I 1999: 390.000, 2000: 240.000 og indtil nu 2001: 90.000.

Man kunne også forestille sig, at begrundelsen kunne være at regeringen ønskede indføre en ny afgift, som man kunne regulere på.

Umiddelbart skulle man tro, at et land som Danmark ville være glad for en mangfoldig eksport; men når det drejer sig om mindre ordrer - så mener regeringen åbenbart, at de er for besværlige. Gad vide om man er klar over, at adgangsvejen til de store ordrer ofte går via små ordrer i begyndelsen - gynger og karruseller.

De danske bestemmelser om eksportgebyrer har været forelagt Kommissionen inden de blev sat i værk den 1. januar 2001, og Kommissionen har ikke gjort indsigelser i forbindelse med iværksættelsen. I slutningen af oktober 2001 stillede Kommissionen en række spørgsmål om ordningen. Spørgsmålene skyldes en klage til Kommissionen fra Dansk Industri og Mejeriforeningen, som mener, at de danske gebyrer ikke er lovlige efter fællesskabsretten.

Fødevareministeriet oplyser, at man er ved at udarbejde en redegørelse for ordningen til Kommissionen, således at alle de supplerende oplysninger Kommissionen ønsker er til rådighed inden for den normale to måneders frist.

Effekten af ordningen har været, at et meget stort antal ansøgninger er bortfaldet, hvilket har effektiviseret administrationen betydeligt.

Denne effektivisering kan også tage overhånd, for den fortæller ikke, hvad vi eventuelt mister i eksportmuligheder.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?