Studerup Vandværk, Helsinge på Sjælland - som ligger i et område hvor der i årtier har været anvendt sprøjtemidler - har i Landsretten fået medhold i, at man ikke kan have pådraget sig en sygdom af at have drukket vandværkets vand.

Denne afgørelse falder i tråd med, at flere og flere mener, at antagelsen om farligheden af pesticider i det danske drikkevand har været skudt over målet.

Det har i årtier været hævdet, at de kemiske pesticider er farlige; men spørgsmålet er, om de ikke sammen med naturens pesticider, som generelt er betydeligt kraftigere end de kemiske, i virkeligheden har øget vores immunforsvar og derved haft stor indvirkning på den bedre sundhedstilstand og længere levealder, som vi dokumenteret har fået inden for de seneste 40-50 år?

Trods utallige opfordringer, så har videnskaben, organisationer eller myndighederne endnu ikke kommet frem med en person, som er blevet syg eller er død af pesticider. Hvorfor? Personen findes sandsynligvis ikke!

Fru Birthe Lundquist som havde anlagt sag mod Studerup Vandværk tabte sagen, idet hun ikke kunne bevise, at hun var blevet syg af vandværkets drikkevand. Det samme ville formentlig ske, hvis nogen lagde sag an med påstand om at være blevet syg af drikkevand på grund af pesticider.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?