Coop er ikke klar med antibiotikafrit svinekød

En betydelig årsag er, at det kan give falsk tryghed hos forbrugerne, lyder det fra Coop, som stik modsat Netto ikke har antibiotikafrit svinekød på sine hylder!

Vi har desværre ikke for nuværende dèt produkt på hylderne, men vi håber på sigt at komme dertil, hvor vi får det, siger Coop, og siger endda, at det er både rigtigt & modigt af konkurrenten Netto tager skridtet og udfaser det traditionelle svinekød til fordel for kød fra svin opdrættet uden antibiotika.

Netto skiftet kommer, efter at der de senere år har været en stor debat om frygten for resistente bakterier, og siger ligeud, at jo mere antibiotika landmændene bruger til deres dyr, jo større er risikoen for, at der udvikles multiresistente bakterier.

Men det vil ifølge Thomas Roland fra Coop være forkert at tro & hævde, at man fuldstændig kan undgå resistente bakterier i svinekød, selv om der står:

Opdrættet Uden Antibiotika på pakken!!

Og når vi så har tøvet lidt, er det fordi, vi ikke mener, at vi¤er dèr, hvor man kan love det 100 pct.

De resistente bakterier kan jo komme i kødet mange steder i værdikæden, ikke bare i staldene, men også under transporten og på slagterierne. Så på den baggrund har Coop været lidt forbeholdne og bange for, at hvis man markedsfører det massivt, så skaber man måske en slags falsk tryghed!

Men trods dét, er man hos Coop overbevist om, at det antibiotikafrie svinekød på sigt er vejen frem.

Vi er ikke i tvivl om, at meget store dele af landbrugsproduktionen kommer til at arbejde i den retning, for der er et potentiale til, at vi går foran i forhold til verdensmarkedet, der bruger alt for meget antibiotika, siger Coop.

Thomas Roland (Coop) har endvidere følgende råd, hvis man som kunde hos Coop efterspørger et alternativ til det konventionelle svinekød:

Så bør man gå efter økologisk svinekød, hvor der i gennemsnit bliver brugt 10-20 gange mindre antibiotika end i den konventionelle produktion!

For en orden skyld bør det nævnes, at det er kødkoncernen Danish Crown, der leverer det antibiotikafrie kød til Netto.

Men selv om kødet er dyrere at producere, vil forbrugerne ikke se prisstigninger, lover Netto!
 
 
Bet for vores landbrug

Frihandelsaftale mellem USA og Mexico kan vise sig at blive negativ nyt for dansk landbrug. Det er i hvert fald skidt nyt for danske svinebønder og mælkeproducenter, hvis handelsaftalen for alvor sætter ind mellem de to lande.

Danske landmænd kan i så fald se frem til hårdere konkurrence på det mexicanske marked, hvis USA og Mexico er på vej ind i en handelspolitisk med USA.

Det er også vurderingen i i Landbrug & Fødevarer.

EU har nemlig netop i år revideret frihandelsaftalen med Mexico med forventelig god markedsadgang for grisekød og mejeriprodukter!

Hvis amerikanske landmænd nu får god adgang, kan det selvfølgelig blive en bet til danske landmænds afsætningsmuligheder.

Vi mangler dog endnu at se aftalen mellem USA og Mexico i sin helhed, men hvis der reelt er en aftale, kan det uundgåeligt betyde hårdere konkurrence for dansk landbrug.

Mexico er som bekendt det største eksportmarked for amerikanske mejeriprodukter, og en lempelse i deres indbyrdes handelspolitik vil absolut kunne styrke deres samhandel betydeligt!

 
 
Farvel til affaldsgebyr!

Erhvervsminister vil skrotte affaldsgebyr for virksomheder. Det betyder, at ca. 250.000 virksomheder fritages for deres erhvervsaffald!

De 250.000 virksomheder betaler årligt 100 millioner kroner for erhvervsaffald, hvoraf ca. halvdelen går til administration, og ikke mindst¤ derfor vil erhvervsminister Rasmus Jarlov af med gebyret.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), som er kommet godt fra start som minister, foreslår, at fjerne et affaldsgebyr, der betales af alle virksomheder, uanset om de producerer affald eller ej.

Det er blandt andet en af de mest tåbelige ordninger, som alle små virksomheder er trætte af.

Det har ikke nogen betydning for, hvor meget affald virksomhederne producerer! For det er samme beløb, uanset om man har meget affald eller ej!

Så det er rent bureaukrati!

Regeringens forslag går ud på helt at fjerne gebyret og så muligvis indføre en art brugerbetaling for de virksomheder, der producerer meget affald.

Gebyret indbringer hvert år 100 millioner kroner, men ifølge Erhvervsministeriet går halvdelen til administration. Blandt andet fordi virksomhederne kan søge om at blive fritaget for gebyret.

Det er kommunerne, der indkræver gebyret. Dets størrelse varierer betragteligt mellem kommunerne, skrev byggeriets dagblad Licitationen i 2016.

En hurtig internetsøgning viser, at nogle kommuner i dag indkræver et par hundrede kroner, mens administrationsgebyret andre steder er over 1000 kroner.
 
 
Skal vi leve af import

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen vil underlægge landbruget et klimamål gennem jordreform. Forud for de kommende forhandlinger om en klimaplan kræver Socialdemokratiet, at landbruget skal yde et større bidrag til at reducere udslippet af drivhusgasser.

Ifølge Socialdemokratiet skal landbruget underlægges et klimamål med langt større reduktion af CO2, end vi kender i dag. Reformen vil medføre, hævder de, at man ved at udtage jorder kan hjælpe klimaet.

Der er tale om jord, der udgør¤ca. tre procent af den dyrkede jord  i Danmark!

Derfor vil den åbenbart kyndige landbrugsekspert Mette Frederiksen bytte rundt på landbrugsjord og fx lade staten opkøbe jord.

Hun vil dog nødig ekspropriere, siger hun, men afviser dét ikke.

I forbindelse med en jordreform ser Socialdemokratiet muligheden for at samle den enkelte landmands jord, så vedkommende får kortest mulig afstand til sine marker og skal køre færre kilometer med tunge maskiner.

I samme ombæring skal vild natur adskilles fra marker, så dyr og planter kan bevæge sig frit.

Hos Danmarks Naturfredningsforening jubler man, og kalder forslaget en fantastisk idé!

Kæmpe ros til Socialdemokraterne for at ville sætte gang i en jordreform, der tager jord ud af produktion, og i stedet omlægger det til natur, udtaler præsident Maria Reumert Gjerding.

Fødevareordfører Erling Bonnesen (V) savner til gengæld svar på, hvor mange hektar Socialdemokratiet vil omlægge, og hvad det vil koste staten.

Det er jo ikke nok med løse tanker.


PRESSEN & POSTEN
 
30-08-2018 | Kan de alligevel ikke hamle op med de gode gamle danske ølmærker? En fjerdedel af de nye bryghuse har endog store røde tal på bundlinjen! Mikrobryggerier, som troede, at de kunne brygge øl, som alle forbrugere ville falde pladask for, bliver mere og mere presset af ølgiganterne. (MEALS)

30-08-2018 | Hvem kommer til at bøde? Arla fik valutasmæk for 1,2 mia kr. Mejeriet fik et svært første kvartal med store valutaudsving, som viser sig på tallene for de første seks måneder. (MEALS)
 
 
 
29-08-2018 | Bühlmann er en velkendt hotelfamilie fra Aalborg, men nu har man også sidste hånd på en aftale med Bach Gruppen om at drive et nyopført, 4-stjernet hotel med 150 værelser i Viborg. Hotellet åbner i 2020. (MEALS)

29-08-2018 | Overborgmester Frank Jensen (S) i København stiller krav om, at varer til Københavns Kommune leveres i elbiler. Kravet er blandt andet overborgmesterens forslag til budgetforhandlingerne i kommunen. Altså, vil man i fremtiden have Københavns Kommune stående i sit kundekartotek og levere varer og tjenesteydelser i hovedstaden, må man indstille sig på, at vognparken skal bestå af el- og brintbiler. (MEALS)
 
 
28-08-2018 | Tørke vil give mangel på store løg. Danskerne må vende sig til mindre og dyrere løg oven på sommerens tørke, der har ramt løghøsten hårdt. Den lange og ekstremt tørre sommer har ramt landbruget over en bred kam og således også høsten af løg. Derfor kan danskerne se frem til mindre og dyrere løg. (MEALS)

28-08-2018 | Samvirkende Købmænd satser på flere afgiftslettelser. ved de kommende finanslovsforhandlinger. (MEALS)

27-08-2018 | 40 millioner dejlige kroner til flere Michelin-stjerner i Danmark. Regeringen lægger op til at styrke dansk gastronomi, når den på torsdag fremlægger sit forslag til finanslov for 2019. (MEALS)

27-08-2018 | Dansk kaffekæde solgt. Makkerparret bag Lagkagehuset vil nu sælge kvalitetskaffe. De har købt aktiemajoriteten i Copenhagen Coffee Lab, der ud over caféer står bag en flåde af mobile kaffebarer. (MEALS)
 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?