Sundhedsmærkede skoler og dagtilbud

Regeringen spiller ud om mere maddannelse hos børn og unge i et nyt nationalt forum for mad, måltider og sundhed og etablering af et innovationspartnerskab, der skal fremme udviklingen af sundere, velsmagende produkter.

Næsten hvert femte barn mellem 9 og 16 år er overvægtige, hævder regeringen, og usunde madvaner er den er den næststørste risikofaktor, der kan tilskrives flest dødsfald & kroniske livstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdom og kræft.

Derfor sætter regeringen nu ind med en række initiativer for mad, måltider og sundhed, der kan fremme sundheden og livskvaliteten hos danskerne.

Bag regeringsstrategien står Miljø- og Fødevareministeriet,  Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet.

Vi ønsker & skal som myndighed ikke bestemme, hvad danskerne spiser. Men vi skal levere information om mad og madens betydning for sundheden, så vi alle kan træffe et oplyst valg både i supermarkedet og hjemme i køkkenerne. Det har betydning både for den enkeltes trivsel og for samfundsøkonomien, hvor sundhedsudgifterne stiger i takt med at flere får livsstilssygdomme, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Udviklingen rammer samtidig skævt socialt set. Fra 2011-2014 steg andelen af børn med usunde madvaner fra 12 til 24 procent i familier med kortuddannede forældre. Det skal sammenlignes med, at børn med usunde madvaner i familier med forældre med lang uddannelse faldt fra 14 til 11 procent i samme periode.

Regeringen etablerer derfor et forsøgsprojekt på Lolland-Falster, der skal udvikle sund mad på tværs af sociale skel.

Samtidig skal regeringenstrategien understøtte, at børn og unge får de gode vaner så tidligt som muligt. Regeringen vil styrke vejledning til forældre om gode madvaner, når barnet går fra mælk til almindelig mad.

Vi ved, at sunde madvaner grundlagt i barndommen med stor sandsynlighed følger med ind i voksenlivet, og dermed er med til at forebygge både overvægt og en lang række forskellige sygdomme senere i livet.

Derfor laver vi nu let forståelig og brugbar information, som kan bruges både i de særligt sårbare familier og til børn og voksne i en travl hverdag, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Regeringen vil dertil igangsætte en helhedsindsats¤i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Vi ved, at gode og dårlige vaner bliver grundlagt tidligt, og så ved vi, at problemet med overvægt og dårlig kost er størst hos socialt udsatte.
Derfor er det er vigtigt, at vi snakker med vores børn om, hvad sund kost er. Det kan for eksempel være i vores dagtilbud, hvor personalet taler med børnene om, hvor maden kommer fra og skaber nogle gode, sociale rammer om måltiderne i stedet for at sluge maden med et ben halvvejs ude på legepladsen. Det er en af de ting, vi lægger vægt på i den nye pædagogiske læreplan, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Et af initiativerne er en ny mærkningsordning, som kan give interesserede dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser incitament til at arbejde med mad og sundhed. Den frivillige ordning giver også institutionerne mulighed for at profilere sig i forhold til sundhed.

Den nye, frivillige mærkningsordning vil få flere dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser til at interessere sig for sund mad til børnene. Mærkningsordningen vil gøre det nemt for forældrene at få indsigt i skolernes sundhedsprofil, så de på den baggrund vil kunne træffe de  valg, der passer til deres familie, siger undervisningsminister Merete 
Riisager.

På ældreområdet vil regeringen styrke kommunernes arbejde med ældres sundhed gennem mad og måltider og iværksætter derfor en fælles vidensbank for mad og måltider

God mad og gode rammer er vigtigt, fordi maden giver livskvalitet og er afgørende for, at man kan blive ved med at være frisk og aktiv. Vi har sørget for masser af lokale køkkener rundt om på landets plejehjem. Nu skal Sundhedsstyrelsen så lave en fælles videnbank for mad og måltider, hvor man kan søge viden om & finde inspiration i hinandens positive erfaringer med mad, måltider og ernæring til ældre. Der skal serveres god mad for vore ældre i hele landet, siger ældreminister Thyra Frank.

Det tværministerielle afsæt for dette regeringsudspil skaber for første gang grundlag for handling, der går på tværs af fødevare-, sundheds-, ældre-, undervisnings-, børne- og socialområdet.

Der er 14 initiativer i strategien, som fordeler sig ud på syv områder.

Hovedinitiativerne i strategien er:

- Gode mad- og måltidsvaner i familier med små børn
- Mærkningsordning for sunde dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser
- Maddannelse i dagtilbud og skoler
- Lokal måltidsindsats på Lolland-Falster
- Vidensbank for kommunale cases vedr. mad, måltider og ernæring på ældreområdet
- Innovationspartnerskab
- Styrket kommunikation og proaktiv indsats mod "fake news"
- Etablering af Forum for Mad, Måltider og Sundhed
 
 
Styrelse har opgivet mange sager om dyretransporter

Igennem mange år har sager om dyretransporter bare hobet sig op hos Fødevarestyrelsen, der nærmest ikke har sanktioneret overtrædelser.

Dyretransportører kan derved i årevis i mange tilfælde være sluppet ustraffet afsted med at have læsset for mange dyr på deres vogne på lange ture gennem Europa.

Fødevarestyrelsen, der skal kontrollere, at dyretransportørerne overholder alle regler, har bare opgivet at følge hundredvis af sager til dørs, fordi de har hobet sig op og er blevet forældede.

Det viser en redegørelse fra Fødevarestyrelsen, der konkluderer, at sanktioneringen af overtrædelser ikke har været tilfredsstillende de seneste seks år, og problemet med ophobning af sager går tilmed endnu længere tilbage.

Fødevarestyrelsen kan ikke med sikkerhed sige, hvilke konsekvenser den manglende sanktionering har haft for dyrene, men styrelsen konstaterer, at det kan have medvirket til, at visse virksomheder har spekuleret i at overtræde reglerne, især reglerne om transporttid. Det formodes, at et antal dyr har været udsat for unødig gene og ulempe.

Det er miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der har bestilt en redegørelse fra styrelsen. Det gjorde han, da styrelsen i juni politianmeldte flere end 1.000 dyretransporter, efter sagerne havde hobet sig op uden at blive sanktioneret siden 2015.
 
 
ØKO messe vender tilbage

Nu skal de nordiske forbrugere igen kunne samles om at købe økologisk og få et godt indtryk af betydningen af en naturlig og bæredygtig livsstil.

Forberedelserne til Nordic Organic Food Fair 2018¤i Malmø er i gang og Nordens største fagmesse for naturlige og økologiske fødevarer åbner op for gæstetilmeldingen.

Nordic Organic Food Fair afholdes sammn med Natural Products Scandinavia og samlet set vil de to fagmesser samle mere end 5000 indkøbere og branchefolk i
MalmöMässan den 14.-15. November.

Her vil de besøgende blive præsenteret for et stort udvalg af miljøvenlige og clean label-produkter fra hele verden, herunder produkter til personlig pleje, men i særdeleshed også økologiske føde- og drikkevarer.

De to samlede messer præsenterer 100 flere naturlige og økologiske udstillere - ca. 500 i alt - end sidste år samt to nye dynamiske præsentationsområder.

De besøgende kan prøve de nyeste produkter, hvoraf nogle vil blive præsenteret på udstillingen for første gang, fra 15 spændende up-and-coming firmaer i den nye Start-up-zone, og giver dermed de besøgende mulighed for at være på forkant med nyheder og trends.

Hvis friske varer er på menuen, er en anden spændende attraktion i 2018 det nye område Fresh Produce Market Place Area med et sprudlende udvalg af de bedste økologiske frugter og grøntsager fra hele verden.

De internationale pavilloner er sædvanligvis et stort tilløbsstykke for besøgende, og i år forventes at præsentere endnu flere naturlige og økologiske produkter fra hele verden.

Økologisk Landsforening i Danmark og Biofood (Sverige) vender tilbage til messen igen med deres udvalg af økologiske føde- og drikkevarer fra deres region.

Business Sweden pavillonen (den tidligere svenske KRAV-pavillon) vil også udstille de allerbedste svenske økologiske produkter i samarbejde med Organic Sweden.

Der er gratis tilmelding åben for yderligere information og tilmelding samt for modtagelse af gratis messebillet, se nærmere
www.nordicorganicfoodfair.com
 
 
Stor nedgang for mange af Storbritanniens spiserestauranter

Det ser ud til, at man vil lande¤på en vækst på kun 1,5 procent i 2018, og det er et fald¤i forhold til 2017. Er forudsigelsen rigtig, så er der tale om en bundplacering, der er den ringeste¤for de sidste fem års vækstrater¤ i Storbritannien!

14 af Storbritanniens 25 største brands står til nulvækst.

At spise ude er en ikke blot en trend i Danmark, men også i Storbritanniens befolkning, men denne analyse¤fra MCA viser, at man derovre er begyndt at mærke en mæthed.

I så fald er det en tendens danske restauratører også bør være helt opmærksomme på.PRESSEN & POSTEN

16-08-2018 | Asparges-producent siger farvel. Selskabet Danper har hentet 300 mio. kr. hjem på at sælge grøntsager fra Peru i perioden 2012-2016, men nu er overskuddet forvandlet til et underskud. Hensel familien fra Nordsjælland har igennem flere år hentet millioner hjem på at dyrke asparges i Peru via virksomheden Danper. Seneste regnskab¤ viser dog en ny virkelighed. (Børsen)

16-08-2018 | Dansk forbrug af fisk er større end vores hjemligt fiskeri. Datoen 15. august hvor danskerne for i år havde spist den mængde fisk, der fiskes herhjemme, skriver organisationen Our Fish. Skæringsdatoen faldt 30 dage tidligere end i 2017 og et halvt år tidligere end i 1990. (MEALS)
 

15-08-2018 | Fynsk fiskekonservesselskab igen i rødt. Syv underskud og syv overskud over de seneste 14 år har sammenlagt skabt et minus i Munkebo Seafood på over 3 mio. kr. Et underskud, der illustrerer fiskekonservesbranchens vanskeligheder med at vælte uregerlige råvarepriser over på aftagerne, skriver
FødevareWatch.
 
 
 
14-08-2018 | Droner & robotter. Siden 2013 har UAS Denmark afholdt en årlig international dronemesse, men i år afholdes messen sammen med elektronik- og robotmesserne den 11 - 13 september i Odense Congress Center. Udover den internationale dronemesse vil UAS Denmark afholde Offshore Matchmaking, hvor der sættes fokus på samarbejdsmuligheder mellem offshore- og dronebranchen. (MEALS)

14-08-2018 | Lufthansas danske cateringselskab har nu givet op!. Efter et fortsat stigende underskud på 73 mio. kr. siden 2011 har Lufthansa droppet den danske afdeling af sit flycateringfirma LSG Sky Chefs. (MEALS)
 
13-08-2018 | Nethandlen vokser fortsat. Dansk nethandel vokser støt, men det helt store skred kommer først med udenlandsk spiller på markedet.  Madvarer udgør knap halvdelen af detailhandlens samlede salg. Alligevel kan dagligvarer stadigvæk ikke tiltrække forbrugere i samme grad som andre varegrupper kan på nettet. Skal dagligvarekæmpernes tilgang til markedet ændre sig, vil det kræve indspark fra udlandet, lyder det fra organisationen FDIH. (MEALS)

13-08-2018 | Igen nyt it-system. Skatteministeriet har sendt et nyt udbud på banen på 325 millioner kr. Fra 2019 skal Skattestyrelsen nemlig have et nyt it-system, der blandt andet skal bruges til danskernes årsopgørelser. Skat, der 1. juli skiftede navn til Skattestyrelsen og nu består af syv styrelser, ønsker et nyt indkomstregister ved navn eIndkomst. (MEALS)

13-08-2018 | Mens Coop skruer ned, skruer Aldi op. Coop forsøger nu at melde sig ud af tilbudsræset ved at skrue ned for markedsføring af  tilbud i koncernens butikker. Til gengæld går Aldi den stik modsatte vej. I starten af 2018 annoncerede Coop, at ugentlige tilbud skal erstattes af konceptet "faste lave priser" i Kvickly, Daglibrugsen og Superbrugsen, mens Fakta sænkede prisen på flere varer i butikken. Samtidig lød målet, at de nye lave priser skulle erstatte de ugentlige tilbud i tilbudsaviserne. (MEALS)
 
 

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?