24-11-2016 | PSO-afgiften væk. Det er det største grønne fremskridt nogen regering herhjemme har foretaget sig. Fordi el bliver billigere, kan det blive mere attraktivt at køre i elbil og bruge varmepumper til opvarmning med mere. Vi kan tilmed samtidig sige velkommen til flere arbejdspladser, nye investeringer og mere vækst i hele Danmark, samtidig med at den almindelige dansker kan se frem til at få flere penge mellem hænderne.

Et farvel til PSO-afgiften er grøn omstilling hånd¤i hånd med mere vækst!

PSO-afgiften der blev betalt over elregningen, har været en stor belastning for danske virksomheders konkurrenceevne, og især for de store produktionsvirksomheder, som står for rigtig mange arbejdspladser uden for de store byer. Når vi nu tager livtag med PSO-afgiften, er det intet mindre end en af de største lettelser for dansk erhvervsliv i nyere tid, og både produktionsvirksomheder, gartnerier, fødevarevirksomheder og landbrug vil nu få lettere ved¤ at fastholde, men forhåbentlig også skabe nye danske arbejdspladser.
MEALS


24-11-2016 | Rekordår for Friland. Selskabet kan endnu en gang lægge vækst til toplinjen, men forsyningen af økologiske slagtedyr er som tidligere år under pres. Økoproduktion af svin og køer kan for fjerde år i træk fejre rekordomsætning, skriver selskabet.

Der er på den front ikke nogen grund til at klage, men alligevel oplyser ledelsen, at de tidligere års problemer med ikke at kunne skaffe nok øko-slagtedyr har givet visse vanskeligheder for yderligere indtjening. I løbet af året har Friland udbetalt 70 mio. kr. mere til sine 800 leverandører end sidste år, hvor beløbet var 224 mio. kr.
MEALS

 
 
23-11-2016 | Heineken sælger godt. Amerika, Asien og Europa er deres topmarkeder, og bryggeriet har haft fremgang i både salg og indtjening i det forløbne år, hvor salget er steget i Nord- og Sydamerika, Asien og Europa, mens det omvendt er faldet i Østeuropa og Afrika. Samlet set var salget på 20,5 mia. euro i 2015, hvilket var en stigning på 6,5 procent i forhold til 2014. Indtjeningen steg til 1,9 mia. euro sidste år, og det var en forbedring på hele 25 procent set over året.

Overskuddet og omsætningen var i det store hele som forventet.

I 2016 venter bryggeriet igen fremgang i både indtjening og omsætning, hvor Heineken regner med at øge sine marginer i henhold til sin målsætning om en forbedring på 40 basispoint om året.
MEALS


23-11-2016 | Danskerne er ikke i tvivl om sundhedsværdien af fødevarer, og derfor køber de mere dansk, når det gælder fødevarer, viser en undersøgelse foretaget af Fødevarer & Landbrug.

Vi er i en tid, hvor vi ikke kan få nok af sundhed, og vi har en stålsat fornemmelse for, at danske fødevarer nærmest er en forsikring for optimal sundhed. Den store interesse for kost-sundhed giver sig også udslag ved, at færre og færre danskere lider af overvægt.

Forbrugerne er blevet mere og mere overbeviste om madens betydning for en sund & levedygtig krop, og ser mad som en vej til både at vedligeholde kroppen og få større livskvalitet.
MEALS

 
 
 
 
 
22-11-2016 | Ny fødevaremesse: Madværkstedet 21-22 marts 2017 i København nærmer sig allerede udsolgt. Messen er en ny fagmesse, som vil supplere Foodexpo.

I en pressemeddelelse anføres det, at man på den nye messe vil kunne komme endnu tættere på kunderne via daglige sessioner med workshops, foredrag og vidensdeling.

Madværkstedet arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med brancheforeningen DLF - Dagligvareleverandørerne. Madværkstedet finder første gang sted i Lokomotivværkstedet i København.
MEALS


22-11-2016 | Torsken er blandt de mest brugte ferske fisk i de danske kantiner i 2016. Omstændigheder i fiskeriproduktion og opdræt betød ændringer i køkkenernes rutiner og menuer i året, der gik. Ny fisk har overtaget laksens plads på buffeten, og i 2017 vil vi sandsynligvis se flere relativt ukendte fisk på menuen.

Tidligere på året var der et stort sygdomsudbrud hos laksebestanden i de norske farvande og algeproblemer ved Chiles kyst. Tilsammen har det betydet en væsentlig prisstigning på laksen, der er en af kantinernes mest brugte fisk. Laksen har længe været blandt kantiners og storkøkkeners favoritfisk, da de fleste køkkenkyndige evner at udnytte laksens fortræffeligheder, men de øgede priser har fået mange til at tage laksen af menuen og kigget andre veje. Fisken der har overtaget laksens plads, er den gode danske torsk.

Som med laksen har torsken egenskaber, der gør den velegnet til storkøkkenbrug. Den kan dampes, steges og skindsteges. Og så er der en øjeblikkelig trend med at bruge skind som chips, og her er torskens skind særdeles godt, da der ikke er meget skæl på torskens skind. Torsken er en taknemmelig fisk, som er meget let at gå til. En af fordelene ved torsken er, at der er meget kød på en filet, og hele stykket er nogenlunde i samme højde, så man kan tilberede hele stykket uden at ende med et ujævnt resultat, fortæller han.

Det er ikke sikkert, at torsken vil være lige så populær i 2017, da nye fiskerikvoter i Østersøen mindsker volumen af danskfangede torsk betragteligt.
FødevareFokus

 
 
 
 
21-11-2016 | Dansk frugt og grønt har stadig færrest pesticidrester. Når man spiser en dansk tomat eller et æble fra et dansk æbletræ, får de langt færre pesticidrester med i købet, end hvis de spiser en tilsvarende frugt fra udlandet. Fødevarestyrelsens resultat fra den danske pesticidkontrol sætter derfor en tyk streg under den fødevaresikkerhed, der er et dansk varemærke på området!

De danske gartnere og frugtavlere beviser år efter år, at de har rigtig godt styr på forbruget af pesticider i alle led af produktionskæden, og når der bliver fundet pesticidrester i dansk frugt og grønt, er det i mængder, der ligger betydeligt længere under grænseværdien end fundene i udenlandsk frugt og grønt. Ud af i alt 2510 prøver taget i forbindelse med en undersøgelse, var de 179 fra økologiske produkter, og der blev ikke fundet pesticidrester¤i de danske økologiske varer. DTU Fødevareinstituttet vurderer ikke, at de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det danske marked, bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer.
MEALS

 
21-11-2016 | Kystferien er blevet markant kortere. På blot tre år er turisternes ferieophold ved kysterne blevet markant kortere. Danske kystturister holder mere og mere korte kystferier. Der er tale om kun 4,5 overnatninger mod 7,5 i 2011. Selv om de udenlandske turister bliver i noget længere tid, er tendensen den samme. Det er¤ især svenskerne, der tager på kortere ophold i Danmark, mens tyskerne fortsat er den gruppe, som tager på de længste ferier i Danmark.

Den ændrede rejseadfærd skaber nye muligheder, som dansk turisme allerede har taget til sig. Blandt andet overalt at tilbyde mange forlængede weekendophold. Kortferie er en rigtig god mulighed for at udvide højsæsonen og dermed øge turismevæksten ved kysterne i Danmark. Vi bør derfor satse endnu mere på at udvikle og markedsføre kortere ferier til især tyskere, svenskere og nordmænd, der vil cykle, fiske eller opleve kulturen i de danske købstæder.

Samtidig med, at opholdslængden er blevet kortere, er antallet af turister ved kysterne steget, og dansk kystturisme har derfor samlet set oplevet vækst.
MEALS
 
 
 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?