Kilde: DTU Fødevareinstituttet

Nyt DTU Center for Hygiejnisk Design er klar til at teste og godkende virksomheders udstyr til fødevareproduktion.

Et centralt mål er at give fødevareproducenter en væsentlig konkurrencefordel ved samtidigt at mindske udgifterne til rengøring og forbedre fødevaresikkerheden. 

Centret er placeret i DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Innovationsfabrikken IPU, virksomhedsnetværket Staalcentrum og EHEDG Danmark.

DTU Center for Hygiejnisk Design er et nyt testcenter på DTU Fødevareinstituttet, som kombinerer forskning, uddannelse og rådgivning inden for hygiejnisk design. Centret tilbyder rådgivning til biotech- og fødevareindustrien inden for hygiejnisk design og kan samtidig teste og godkende udstyr, maskiner og komponenter til fødevareproduktion.

DTU og IPU deltager allerede i mange forskningsprojekter om hygiejnisk design, og centret vil fremover indgå som samarbejdspartner i forskningsprojekter med fokus på mikrobiologi og hygiejnisk design af udstyr. Centret vil også spille en central rolle i innovationsnetværket FoodNetwork, som har til formål at styrke innovation og udvikling blandt danske fødevarevirksomheder.

På uddannelsesområdet bidrager centret med undervisning til ingeniørstuderende på kandidatuddannelsen i fødevareteknologi og tilbyder kurser i hygiejnisk design til fødevarevirksomheder og myndigheder.

Det nye center har status som officielt EHEDG testcenter i Danmark og er ved at blive akkrediteret af DANAK til hygiejnecertificering af produktionsudstyr. Det betyder, at centret kan teste og godkende udstyr til fødevareproduktion efter EHEDG's retningslinjer.

EHEDG, European Hygienic Engineering and Design Group, er et europæisk konsortium af udstyrsproducenter, fødevarevirksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder, som arbejder for at fremme god hygiejne ved forarbejdning og pakning af fødevarer.

"En certificering efter EHEDG's standarder er et internationalt kvalitetsstempel, som sikrer, at udstyret er rengøringsvenligt. En certificering kan blandt andet mindske brugen af rengørings- og desinfektionsmidler og reducere risikoen for, at fødevarer bliver inficerede med sygdomsfremkaldende mikroorganismer i produktionsprocessen", siger professor Jens Adler-Nissen fra DTU Fødevareinstituttet.

"Godt hygiejnisk design af udstyr til fødevareproduktion har i sidste ende stor indflydelse på fødevarevirksomhedernes eksport og konkurrenceevne", tilføjer Jens Adler-Nissen.

"Fødevareproducenter kan ofte spare store beløb, fordi rengøringen tager kortere tid og tillader bedre udnyttelse af udstyret. Dertil kommer værdien af højere fødevaresikkerhed og langt mindre risiko for at skulle tilbagekalde produkter", forklarer Jens Adler-Nissen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?