Highligt!

Allerede den 14. februar 2013 inden fluerne myldrede, skrev MEALS en udførlig artikel om fluenet som værn mod campylobacter. Flueproblemet¤er nu langt om længe sivet ind hos myndighederne og tv. Sidstnævnte brugte i går en stor del af sin hovedudsendelse på at bringe en gammel historie om disse fluenet? Deres journalister kan åbenbart ikke, og det har vi erfaret utallige gange før, leve op til at fortælle aktuelt, hvad der sker, og hvad der kan ske. Tlsvarende gælder åbenbart også myndighederne!
 
Redaktionen påtager sig derfor den sjældenhed at gentage sin artikel:
 

Fluenet for ventilationen til kyllingehuse kan reducere forekomsten af den sygdomsfremkaldende bakterie campylobacter i kyllingeflokke med trefjerdedele i sommerhalvåret. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, som netop er offentliggjort i det anerkendte internationale tidsskrift Emerging Infectious Diseases.

Campylobacter er den bakterie, som globalt set er årsag til de fleste fødevareoverførte tilfælde, som i nogen tilfælde kan føre til alvorlige sygdomme. Den seneste opgørelse fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, viser, at der var 212.064 tilfælde af campylobacter i 2010, men EFSA vurderer, at kun cirka 2% af tilfældene bliver rapporteret. 

Det betyder, at cirka 10 millioner bliver syge af infektioner med campylobacter hvert år i hele EU. Tidligere undersøgelser har vist, at kylling er den vigtigste smittekilde.

Hver sommer er campylobacter et stort problem i slagtekyllinger, og tidligere undersøgelser har vist, at fluer er en vigtig smittespreder. DTU Fødevareinstituttet har lavet en opgørelse over campylobacter i 10 kyllingehuse i Danmark, som havde fluenet i årene 2006 til og med 2009. Opgørelsen viser en nedgang i sommerhalvåret fra 40% til 10% positive flokke i huse med fluenet, mens der i vinterhalvåret ikke er forskelle mellem huse med og uden fluenet.

I sommerhalvåret ser man et meget klart fald i kyllingeflokke med campylobacter i kyllingehuse, der har installeret fluenet. Det kræver dog, at husene derudover har en god produktionspraksis, som generelt beskytter mod smitte udefra.

Kyllingeproducenterne i Skandinavien har løbende indført tiltag for at blokere smittevejene fra omgivelserne - og det har haft en god effekt i vinterhalvåret. Problemet med campylobacter i Skandinavien er derfor nu størst i sommerhalvåret.

I undersøgelsen har forskerne også udført beregninger af, hvad det vil betyde for antallet af positive kyllingeflokke, hvis alle kyllingehuse i Danmark fik sat fluenet op. De beregninger viser et fald på 77% i antallet af positive flokke, hvilket¤kan føre til et kraftigt fald i antal sygdomstilfælde hos mennesker forårsaget af campylobacter fra dansk produceret kyllingekød.

Undersøgelsen er netop blevet offentliggjort i det anerkendte internationale tidsskrift Emerging Infectious Diseases, som har valgt at fremhæve artiklen som en af månedens highlights.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?