Vi har - måske bevidst - ikke set situationen i øjnene på grund af prioriteringen om økologi.

Den danske slagtesvinsproduktion er i en årrække skrumpet. Produktionen af slagtesvin kommer i 2013 til at ramme samme niveau som i 1992. Samtidig er smågriseproduktionen eksploderet, skriver Food Culture.

Landets svineslagterier skal nemlig skrue tiden 21 år tilbage for at finde det antal svin, der skal slagtes i år. Helt nøjagtig 18.960.000 svin skal på et dansk slagteri i 2013, og det er ikke set lavere siden 1992. Samtidig slagtede tyskerne ca. 60 mio. svin i 2012, hvilket er rekordmange.

Den udvikling koster tusindvis af danske arbejdspladser og milliarder af eksportkroner. En tommelfingerregel siger nemlig, at 1 mio. slagtesvin giver 1,75 mia. kr. i eksportindtægter, og skaber 1000 arbejdspladser i landbruget, fødevaresektoren og de tilhørende serviceerhverv.

Svinebranchen savner politiske svar, som kan vende udviklingen. I oktober 2012 skrev Danish Crown, Tican, L&F, fødevareforbundet NNF og Videncenter for Svineproduktion under på den såkaldte Herning-erklæring, der gav en række forslag til, hvordan udviklingen kan blive vendt. Erklæringen var samtidig en håndsrækning til fødevareminister, Mette Gjerskov, men hun har endnu ikke svaret tilbage med politiske tiltag eller løsninger.

Udviklingen har flyttet Danmark fra at være en stor slagteri nation til tysk rugemor. En betydelig grund til, at der nu er ca. 2,5 millioner færre danske slagtesvin i forhold til 2007. Danmark er i stedet gået hen og blevet rugemor for specielt de tyske svineproducenter. Den samlede eksport af smågrise er steget fra ca. 3,6 millioner i 2007 til en forventet eksport på næsten 10 millioner i 2013.

En slagtesvineproduktion med arbejde til to mand, inklusive køb af jord, koster ca. 75 mio. kr. mod kun 25 mio. kr. ved etablering af en ligeså stor smågriseproduktion. Derudover gør miljøregler og finansielle begrænsninger det sværere at etablere nye og udvide eksisterende produktionsanlæg til slagtesvin end til smågrise. Udledningen af ammoniak fra stald og gyllelager er således næsten 5 gange større fra en slagtesvineproduktion end fra en tilsvarende smågriseproduktion. Disse udfordringer gør det nærmest umuligt at etablere en stor slagtesvineproduktion i Danmark.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) store interesse for økologisk drift af landbruget har utvivlsomt medvirket til, at hun endnu ikke er kommet med nogle lovgivningsmæssige svar på den katastrofale udvikling om et kerneområde for Danmark.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?