Den danske model matcher ikke globaliseringen

Intet er bedre end, at globaliseringen stormer frem, har det i en årrække lydt igen og igen fra politikerne.

Regnestykket var blandt andet, at når bare vi bragte velstand fx i form af øget ulandshjælp til fattige lande, ville de få mere og mere råd til solidarisk at købe vores varer. Men globaliseringen har ændret meget på den ellers så logiske tankegang!

Globaliseringen binder logisk nok befolkningerne tættere sammen, og meget tyder på, at dette vil tage til i årene fremover. I takt hermed kræver det bedre og bedre handelstalent især af politikerne at kunne forstå vilkårene for afsætning!

Allerede i dag lever et stort trecifret milliontal kinesere efter vestlig standard, og deres købekraft vil vokse stærkt fremover. Så vidt så godt, men de er gode købmænd, skulle vi hilse at sige til vore politikere. Made in Denmark gør det ikke mere.

I Brasilien er svinekødsproduktionen tyvedoblet de sidste 15 år, og landet er tordnet ind som storeksportør (største?) af svinekød i god kvalitet. I stor udstrækning også med oksekød og kyllinger. Rusland, Indien og Argentina vil også få betydelige vækstrater inden for fødevarer.

Globaliseringssucces kommer til at dreje sig om 
konkurrenceevne og næsten intet andet.

Danmark har desværre uden konkurrence skabt sig et så højt omkostningsniveau, at erhvervslivet i de kommende år nærmest automatisk vil få baghjul i dette globaliseringskapløb.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?