Fødevareminister Mette Gjerskov har og ønsker fortsat at skære ned på fødevarekontrollen

Mmm..

For tiden kører debatten om kødkontrol for fulde sejl. Fødevareministeren har været i medierne om hestekød, og i begyndelsen udtalt¤ sig om mulig politianmeldelse - men¤nu¤nævnes dette ord ikke mere.

I sin ministertid har hun selv været stærkt medvirkende til økonomisk at afmontere fødevarekontrollen, og det¤er regeringens beslutning, at denne tendens skal fortsætte.

Indtil nu er 178 millioner kroner forsvundet fra fødevarekontrollen, og i de følgende års budgetter er det tilmed¤besluttet, at yderligere indskrænkninger på mange tocifrede millionbeløb skal finde sted på dette område.

Den såkaldte hestekødsskandale har fået¤den i lang tid slumrende¤EU organisation om kødkontrol op af stolene.

NU hvor virkeligheden er havnet på forbrugernes spiseborde, står¤fødevareministeren herhjemme og i EU i kø¤for at fortælle,¤hvad de agter at bruge af tid & penge på den aktuelle sag.

Det er sikkert befriende sandt, når¤Mette Gjerskov udtale, at der naturligvis ligger en politisk beslutning bag de nuværende og kommende besparelser på fødevarekontrollen.

Disse besparelser er - ja, man tror det næppe - truffet med støtte fra Enhedslisten (EL), som ellers fremhæver sin urokkelige iver for kontrol med fødevarerne.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?