Munters A/S

Med sorptionsaffugtning fra Munters kan det danske fiskeslagteri opfylde HACCP regulativets skrappe krav om kondenskontrol.
Det danske firma AquaPri A/S producerer udvalgte og luksuriøse fiskeprodukter som ål, ørred, ørredrogn og kaviar.


Fra deres forarbejdningsvirksomhed AquaProduction A/S i Aarøsund¤ eksporteres en stor del af ørredrognen til Japan som Sujiko.
Sujiko er en nordjapansk specialitet, der udelukkende kendes på den japanske Hokkaido halvø.


For at følge fremstillingen af Sujiko har Aquapri's japanske kunde udstationeret en række af deres egne specialister på fabrikken. 
I slagteperioden, der går fra november til januar arbejder de side om side med Aquaproductions personale. Rognen sorteres, behandles, saltes og pakkes i specialpakninger á 5 kg til det japanske marked.
AquaPri har 15 ørredfarme på land og 5 på havet. Størstedelen af de store ørreder fra 3-5 kg opdrættes i havet ud for den danske kyst. I april transporteres ørrederne til opdrætsstedet på havet. I november/december, efter¤ 7-8 måneder på havet, har ørrederne 3-doblet deres vægt og er slagteklare. I store specialdesignede kar transporteres de forsigtigt til slagteriet i Aarøsund. 
I februar/marts er der slagtesæson for en anden og mindre produktion, resten af året er slagteriet lukket ned.
Kampen mod kondens
Der anvendes meget store mængder vand i slagte- og forarbejdningsprocessen og kondensdannelser i lokalet var en konstant udfordring. Til trods for at lofterne konstant blev tørret ned manuelt, oplevede virksomheden problemer med at leve op til HACCP regulativernes krav om kondenskontrol.
AquaPri A/S havde brug for hjælp til at løse problemet og tog kontakt til Munters. Efter et besøg på virksomheden blev der udarbejdet en løsning for at komme kondensproblemerne til livs - én gang for alle.
Munters Condensation Control
En Munters sorptionsaffugter type MXT7500 blev installeret og den tørre luft fra affugteren distribueres, via et kanalsystem, ud i hele lokalet lige under loftet. 
Affugteren har en nominel luftmængde på 7,500 m3/h og en fugtføler placeret under loftet sørger for at den relative luftfugtighed konstant holdes under 60 %RH.
I den korte slagtesæson kører produktionen i 2 skift, hvorefter en grundig rengøring af faciliteterne starter. Inden affugteren blev installeret oplevede AquaPri A/S at tørring efter rengøringen var utilstrækkelig. Allerede ved produktionsstart kl. 6.30 var der problemer med de kritiske¤ kondensdannelser under loftet.
I dag sættes affugteren i drift umiddelbart efter afsluttet rengøring og allerede 1-1½ time senere er lokaler og udstyr tørre - i god tid før produktionen genoptages.

Sidegevinst: Forbedret klima for de ansatte

Fabrikschef Jens Paag er yderst tilfreds med de forbedrede hygiejniske forhold på fabrikken. Det samme gælder den japanske kunde, der aftager mere end 50% af de 400 tons ørredrogn, der hvert år produceres hos AquaPri A/S.

HACCP kravene er nu opfyldte og som en behagelige sidegevinst oplever de ansatte et forbedret og sundere indendørsklima. Luften er ikke længere så fugtig og tåget, hvilket¤ betyder at de ansatte trives bedre og bl.a. oplever mindre hoste end tidligere.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?