7.9 havde P1 en udsendelse "Dahl's duel" om myter. Sociologen Henrik Dahl startede udsendelsen med¤ det synspunkt, at myter kan være direkte farlige, når de påvirker beslutninger og sågar lovgivning på et forkert grundlag. Per definition er myter opspind uden hold i virkeligheden. Derfor er det katastrofalt når myter bruges trods vel­doku­men­teret viden som politisk beslutnings­grundlag.

8.9 bragte morgen-radio og TV den opsigts­vækkende nyhed, at detailhandlen ikke vil støtte op om mærknings­ordningen, som Forbruger- og Familie­ministeriet har foreslået. Det skyldes det foreslåede mærknings­systems paradoksale resultat, at et sundt produkt som havregryn ville få et ringere mærke end Cola Light, fordi fedt i havregryn trækker ned, mens fravær af sukker i Cola Light trækker op. Enhver med sund fornuft kan forstå at dette er fuldstændig uacceptabelt.

Det afslører, at staten har et alvorligt problem som hedder forfejlet ernæringsoplysning. I mange år har staten forsimplet oplysning om kalorieindtaget med det velkendte "Max 30% fedt". Derimod har staten fuldstændig ignoreret, at forbrugerne har behov for at kunne skelne mellem det gode og det dårlige fedt. Det er især det mættede fedt og det industrielle transfedt, som vi må spare på, mens umættet fedt og især det flydende flerumættede, er gavnligt.

Dette fremgår ellers tydeligt af Nordisk Ministerråds anbefalinger, som er det officielle grundlag for dansk ernæringspolitik. Heri skelnes klart mellem mættet, enkelt- og flerumættet fedt. Det understreges, at vi SKAL have en vis portion umættet fedt hver dag.

Moralen er "fedt er ikke bare fedt". Staten skylder forbrugerne en mere nuanceret forklaring og mærkning, med facetterne vigtig og sågar livsvigtigt fedt. Vi vil ikke nøjes med det forsimplede budskab om Max 30%. Det er en medvirkende årsag til, at mærkningsordningen bliver forkastet.

Statens egen oversimplificering af Nordisk Ministerråds anbefalinger giver nu bagslag og forslaget til den nye mærkningsordning får en blandet modtagelse.

Nu har jeg sammen med en partner brugt 10 måneder på at udvikle et analysesystem, som rangordner fedtstoffer på basis af Nordisk Råds kostanbefalinger, sammenholdt med Danmarks fødevaredatabase. Og dette på en måde som gør det let for forbrugerne at vælge det gode fedt og fravælge det dårlige. Megen kreativitet og pædagogik er samlet i "Fedtguiden" med de ti mest anvendte fedtstoffer, fordi vi mener forbrugerne har krav på seriøs og brugbar information til deres daglige indkøb.

Hjerteforeningen og Ernæringsrådet har set vores "Fedtguide" og de er begejstrede for at videnskab kan formidles så pædagogisk og overbevisende. Detailhandlen har fået tilsendt brochuren, men dette har hidtil ikke ført til et samarbejde. Ligeledes har vi sendt brochuren til Familie- og Forbrugerministeren, men han har blot stillet os videre til Fødevarestyrelsen.

Jorden er rund og ikke flad. Fedt er ikke bare fedt. Myternes tid er forbi og vi vil opfordre forbrugerne til at kræve en fornuftig og forbrugervenlig mærkning af fødevarer. Det er absurd, når havregryn rangerer lavere end Cola Light, men det vil først ændres, når statens forfejlede fedtoplysning får en tiltrængt saglighed.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?