Nyhedsbladet ØKO·NET:

Efter regeringen den 22. juni offentliggjorde ”Udvikling med omtanke – fælles ansvar”, der er regeringens nationale strategi for bæredygtig udvikling, er mange andre organisationer kommet med deres udspil.

Her følger en præsentation af nogle af disse udspil.

Dansk Industri: I forbindelse med Industriens Årsdag i september lancerede Dansk Industri initiativet ”Virksomheden som verdensborger”, der især fokuserer på de globale udfordringer, som virksomhederne står overfor, herunder at bidrage til at højne levestandarden i verdens fattige lande. Initiativet peger bl.a. på virksomhedernes rolle i en bæredygtig udvikling og frem mod Verdenstopmødet i Johannesburg i 2002
læs mere på www.di.dk

SID: SiD har fremlagt et oplæg til en ny miljøstrategi for organisationen. ”Mere velfærd med færre resurser” handler om, hvordan udviklingen går fra traditionel miljøbeskyttelse, til at erhvervs-, fødevare-, trafik- og sundhedssektoren påtager sig et medansvar for at løse opgaverne. Miljøpolitikken er ikke kun reserveret de få og ildsjælene. Alle skal tænke i miljø, så vi kan nå langt. SiD mener, at Danmark fortsat skal være drivkraften i en styrkelse af det globale samarbejde på miljøområdet, og at vi skal efterleve de globale aftaler. I SiD’s eget hus vil der blive gennemført et internt miljøprojekt ”Grønne øjne”, som omfatter en grøn indkøbspolitik, fremmer brugen af økologiske produkter i kantinen, til møder m.m.
Rapporten kan bestilles på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det Økologiske Råd: Det Økologiske Råd har udarbejdet et forslag til, hvordan en mere visionær og konkret dansk strategi for bæredygtig udvikling kan se ud. Rådet mener ikke, at regeringens strategi, som blev fremlagt i juni, er visionær nok. Det Økologiske Råd har kaldt Deres forslag ”Verden i morgen – skabes i dag”. Det Økologiske Råd inviterede alle til at kommentere udkastet inden den 1. november, og det endelige forslag vil ligge klar til januar 2002, hvor det kan downloades på: www.ecocouncil.dk

Landdistrikternes Fællesråd: Om 20 år vil yderligere ¼ million mennesker være flyttet på landet. Fra at være landbrugsland skal landet fremover være landboland. Landdistrikternes Fællesråd præsenterede den 11. september sin vision for bæredygtige landdistrikter og bosætning år 2020. Udspillet, der har titlen ”En vision for år 2020. Nye bomuligheder i landsbyer og landdistrikter – og samspillet med natur og miljø”, kan rekvireres påwww.landdistrikterne.dk

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?