Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

I fredags, den 2. november 2001, fik en af landets største svineproducenter ransaget 2 ejendomme i Præstø. Såvel ejeren som besætningsdyrlægen er mistænkt for at have overtrådt reglerne for anvendelse af medicin til dyr.

Fødevareregion Ringsted havde mistanke om, at der bl.a. skulle være brugt ulovlig medicin til smågrise ved fravænning og hormoner til brunststyring, som kun dyrlæger må anvende. Der skulle også være ulovligt anvendt antibiotika, som kan øge risikoen for resistens ved bekæmpelse af salmonella DT 104 hos mennesker. ”Jeg ser med stor alvor på sagen, for befolkningen skal kunne stole på, at det svinekød de køber er i orden og ikke indeholder medicinrester. Medicin hører ikke hjemme i vores fødevarer, og det kan give resistensproblemer, så det bliver sværere at behandle sygdomme hos mennesker. Vi vil derfor intensivere kontrollen, og hvis det er nødvendigt udbygge samarbejdet med politiet. Sagen skal nu undersøges til bunds,” siger fødevareminister Ritt Bjerregaard.

Under ransagningen blev der bl.a. beslaglagt 35 kg tetracyclin, 4 medicinpræparater uden etikette, der kan indeholde ulovlige hormoner, forkert mærkede medicinprodukter samt en større mængde ulovlig medicin. For at finde ud af hvordan medicinen har været brugt, blev der aflivet 10 grise og taget en lang række foderstofprøver.

Fødevareregion Ringsted undersøger nu alle beslaglagte materialer for at vurdere, hvilken tiltale der skal rejses over for både svineproducenten og besætningsdyrlægen. Politiet er inddraget for at bestemme hvilke regler, der eventuelt er overtrådt, og hvad en strafudmåling måtte være.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?