Fødevareminister Ritt Bjerregaard åbner det nordiske seminar Organic foods in Nordic catering i Fødevaredirektoratet i Søborg den 28-29 september 2001, skriver bladet ØKO-NET. Det er afslutningen på en serie af møder som Storkøkkencentret i Fødevaredirektoratet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har afholdt i de nordiske hovedstæder. Resultatet af møderne er en kortlægning af status på den økologiske storkøkkenomlægning i de enkelte lande, og det er disse resultater, der fremlægges på seminariet. På seminariet skal det også diskuteres, hvorledes de nordiske lande kan støtte hinanden på længere sigt, når det gælder om at fremme den økologiske omlægning af storkøkkener. Det er tanken at oprette et netværk for 2 år. Netværket skal bringe firmaer, avlere, indkøbere og køkkener i et tættere samarbejde til gavn for den økologiske omlægning i køkkenerne.
Erfaringerne fra de senere år viser, at der er en lang række barrierer, ikke mindst økonomiske, der skal overvindes, når storforbrugerne skal omlægge deres forbrug til økologiske fødevarer. Den faktiske økologiske omlægning af køkkenernes fødevareforsyning i Danmark skønnes således kun at udgøre nogle få procent. Seminariet er bl.a. støttet af Nordisk Industrifond.
Oplysninger, tlf. 3395 6418, pris for seminariet 1800 kr.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?