Carlsberg siger farvel til sit drømmesponsorat

Carlsberg har efterhånden været sponsor af det engelske landshold i 22 år. Det er snart slut, for det sponsorat som officiel ølsponsor af det engelske landshold i fodbold som Carlsberg opgiver efter VM i Rusland, som overtages af ølmærket Budweiser.

Carlsberg ønsker at fokusere på sponsoratet af Live Nation, der har Carlsberg som officiel øl, på musikfestivaller som Wireless, Latitude, Reading og Leeds.

Carlsberg er også den officielle øl på Glastonburysfestivalen, der er en af verdens største frilufts, musik- og teaterfestivaler og afholdes hvert år i den sidste weekend af juni, for elvte år i træk.

Helt og holdent betyder det ikke et farvel til fodbold, da bryggeriet stadig vil støtte engelske fodboldklubber som Liverpool og Tottenham.
 
 
New York & Meyer er måske forskellen

Claus Meyer dropper nu sine principper om at sige nej til drikkepenge på restauranterne i New York. Han har ellers haft et princip om ikke¤at tage mod drikkepenge på restauranter i New York, for til gengæld at have højere priser og mininumslønninger.

Claus Meyer har indset at måtte tilslutte sig den model, der gennem mange årtier har hersket i den amerikanske restaurationskultur.

Fremover kan kunderne på blandt andet restaurant Agern igen lægge 15-20 pct. til regningen og være sikre på, at pengene tilfalder tjenerne, der til gengæld ikke har ret høj grundløn.

I en mail til The New Yorker skriver Claus Meyer ifølge Berlingske, at drikkepenge-politikken har "fremmedgjort" visse gæster, og det har ultimativt haft negativ betydning for den samlede forretning.

Gennem en række år har det fra mange fronter været forsøgt at gøre op med den lavtlønskultur, der i meget høj grad gennemsyrer udespisningskulturen i USA. Mange restauranter i især New York har i tidens løb forsøgt sig med at hæve priserne, for til gengæld at lade de bespisende vide, at der fra restauratørens side er sørget for, at de ansatte kan hæve en ordentlig løn og nogle andre fordele fordele som fx¤ sundhedsforsikring og betalt barselsorlov.

Claus Meyer burde kende rerstaurantvilkårene i New York bedre end tilfældet har været hidtil.
 
 
Landbruget fik pænt 2017.

2017 blev økonomisk et godt år for de fleste landmænd. Pæne driftsresultater gjorde det muligt at reducere gælden og gøre virksomhederne mere robuste inden den forventede nedgang i år, som allerede er konstateret hos mælkeproducenterne.

Landbrugets samlede driftsresultat i 2017 forventes at ende med et overskud på mellem 5,8 og 6,8 mia. kr. efter ejerløn.

Det er en god forbedring i forhold til underskuddet på 1,7 mia. kr. i 2016.

Resultatet er før forrentning af landmandens egenkapital. Det viser en analyse af 962 landbrugsregnskaber, som SEGES har gennemført.

De gode regnskabsresultater er i overensstemmelse med forventningerne og kommer efter, at den seneste indkomst-prognose fra SEGES har vurderet, at vi med de højere priser i 2017 efterfølgende oplever et naturligt fald, da produktionen er øget.

Regnskabsresultaterne for 2017 dækker over en stor spredning både mellem de enkelte bedrifter og mellem de forskellige driftsgrene. Den største fremgang er koncentreret hos mælke- og svineproducenterne, hvor driftsresultatet steg med 1,1-1,5 mio. kr. på en gennemsnitlig bedrift. Planteproducenterne oplevede også fremgang i 2017, men det skyldes primært, at dårligt vejr reducerede udbytterne i 2016. Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES, forklarer det flotte resultat sidste år med høje priser på svinekød og mælk, høj produktivitetsvækst samt højere gødningsnormer fra fødevare- og landbrugspakken.

Gælden er nedbragt med milliarder, og de foreløbige resultater for 2017 viser endvidere, at landmændene i vid udstrækning har reduceret deres gæld. Således anslås heltidsbedrifternes samlede landbrugsrelaterede gæld på ca. 240 mia. kr. at være nedbragt med 3-4 mia. kr.

Med de store prisfald på især mælk i de første måneder af 2018, kan sidste års gode resultater forekomme lysår væk. Prisfaldene gør dog sidste års gode resultater ekstra vigtige, for det gav mange landmænd mulighed for at afdrage på deres gæld og derved gøre bedriften mindre sårbar. Vi kan tilmed se, at det i vid udstrækning er den dyre bankgæld, der er blevet nedbragt, siger Klaus Kaiser.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, udtrykker naturligvis stor tilfredshed med de foreløbige resultater for 2017, der kommer efter nogle vanskelige år med lave priser på mælk og svinekød, og altså med forventet nedgang igen i det kommende år.

Overskuddet er primært brugt til at nedbringe gæld og derved gøre bedrifterne mere robuste. Det er særlig vigtigt nu, hvor priserne er kommet ned på et lavere niveau, og det ikke længere er givet, at renterne forbliver historisk lave, siger Martin Merrild, der ud over landmændenes egen indsats fremhæver behovet for rammevilkår, som er på linje med vores konkurrenter!

Det er afgørende, at vores konkurrenceevne ikke fortsat er markant svækket på grund af onkurrenceforvridende og væksthæmmende særregler, som for eksempel pesticidafgiften og beskatning af produktionsjord, siger Martin Merrild.
 

Fadøl tager en større del af ølsalget

Danske forbrugere er nysgerrige, når de går i byen. Det kommer fadøllene til gavn, vurderer Bryggeriforeningens direktør. I hvert fald stiger antallet af solgte fadøl, og i 2017 strømmede der over en million liter øl mere gennem hanerne end tre år tidligere, svarende til en stigning på 3,3 pct. viser nye tal fra Bryggeriforeningen.

I fjor nåede fadøllets andel af det samlede ølsalg op på 13,3 pct. mod 10,8 pct. tre år tidligere, og Bryggeriforeningens direktør, Niels Hald, er det stigende salg af fadøl primært drevet af den succes, som ale, hvedeøl, stout og andre specialøl, har opnået de senere år.

Man oplever, at forbrugerne er nysgerrige, når de går i byen. De vil gerne smage nye øl, og mange specialøl bliver leveret på fad! Niels Hald forventer, at stigningen for fadøl vil fortsætte i de kommende år:

Det skyldes ikke mindst, at bryggerierne sørger for at øge drikkeoplevelsen ved fadøl. De udvikler nye fustager og teknologier, som holder øllet friskt og smagfuldt. De leverer glas, som er særligt udviklet til at fremhæve smagen i de forskellige øltyper, og de uddanner sammen med restaurationsbranchen bartendere og tjenere i at skænke øllet på den rigtige måde!


PRESSEN & POSTEN

01-03-2018 | DTU Fødevareinstituttet er fra 2018 udnævnt til EU-referencelaboratorium for to nye områder: Procesforureninger i fødevarer og metaller og nitrogenholdige forbindelser i foder og fødevarer. "Vi ser udpegningen som EU-Kommissionens anerkendelse af vores faglige ekspertise indenfor fødevarekemiske analyser, kvalitetssikring og vores generelle kompetencer indenfor forskningsbaseret rådgivning. Det er vi stolte over," siger institutdirektør Christine Nellemann. (MEALS)

01-03-2018 | Da Legoland åbnede i 1968 var attraktionen på 40.000 kvadratmeter - efter flere udvidelser fylder den nu 140.000 kvadratmeter. Der er i dag otte Legolande verden over, sidste år åbnede det seneste, i Japan, og i 2020 forventes endnu et Legoland, denne gang ved New York. Halvdelen af Legoland Billunds gæster er danskere, mens de andre store besøgsgrupper kommer fra Tyskland, Sverige, Norge og Holland. Gennem en sæson har man typisk gæster fra omkring 80 lande verden over og 1.500 medarbejdere i Legoland. Resten af året er der cirka 250 primært på Hotel Legoland. (MEALS)
 
28-02-2018 | De rige køber meget gerne discount. Irma har omsider indset, at den ene mirakel direkte efter den andet ikke kunne løse Irmas åbenlyse problem nemlig, at selv de rige ikke vil være til grin for deres egne penge! Irmas sortiment er stort set ikke meget anderledes end hos discount-butikkernes! DET der er anderledes er, at prisen er højere hos Irma for den samme vare!!. Selv Irmas faste kunder gider ikke mere se på Irmas priser. Efter Irmas 132 års lange historie tror ledelsen, at et op til FEMårigt paradigmeskifte vil forvandle Irma¤ til storbyerners frontløber. Man er åbenbart ikke kommet længere i sin tankegang, end at tro på, at tiden vil arbejde for deres beståen. Det der måske kunne være brug for er, straks at lave et historisk udsalg i FEM dage, lukke¤i FEM og genåbne med Irmapigen som kendetegn for nutidens prisbevidste husmor. (MEALS)

27-02-2018 | Der er altid noget galt! Flere af de turbåde, der i årevis har sejlet med lystfiskere fra Helsingør Havn, er sat til salg! Det skyldes, at lystfiskererhvervet i Helsingør og andre havne langs Øresund er hårdt presset på grund af de torskekvoter, der blev indført for godt et år siden, oplyser fiskerne i Helsingør. (MEALS)

27-02-2018 | Hofleverandør etablerer produktion i Hanstholm. Jacob Kongsbak Lassen fuldender værdikæden med nyt opkøb i Hanstholm, der giver den kongelige hofleverandør fuld adgang til fiskeauktioner og egenproduktion, skriver FødavareWatch. (MEALS)
 
26-02-2018 | Spørgsmålene er for tiden mange til A.P. Møller-Maersk.¤ Står fx den store, hæderkronede danske koncern over for den måske største strategiske udfordring nogensinde? CEO Søren Skou erkender, at ændringen af Maersk er en stor mundfuld og en kompleks opgave. A.P. Møller-Maersk var aktuel med på en kapitalmarkedsdag i Operaen i København, hvor utålmodige investorer havde mange spørgsmål til den store danske koncern, der måske står over for den største strategiske udfordring nogensinde. CEO Søren Skou erkendte tydeligt, at ændringen af  Maersk er en meget stor & kompleks opgave. (MEALS)

26-02-2018 | Danæg taber sag.¤Sø- og Handelsretten afviser Danæg i erstatningssag mod tysk partner. Det store ægselskab er blevet afvist af Sø- og Handelsretten i sag og erstatning fra en tysk partner sidste år. Konsekvensen bliver, at Danæg må betale for sagens omkostninger. (MEALS)
 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?